រំលង​ការ​រុករក​ចម្បង

ប្រធាន ​ថូម៉ាស ស្ពែនស៊ើរ ម៉នសុន ​បាន​ទទួល​អនិច្ចកម្ម

ប្រធាន ​ថូម៉ាស ស្ពែនស៊ើរ ម៉នសុន ​ជា​ប្រធាន​សាសនាចក្រ​នៃ​ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ​នៃ​ពួកបរិសុទ្ធ​ថ្ងៃ​ចុង​ក្រោយ បាន​ទទួល​អនិច្ចកម្មនៅ​ថ្ងៃ​ទី ២ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៨ នៅក្នុង​គេហដ្ឋាន​​របស់​លោក​នៅ​ទីក្រុង​សលត៍ លេក ក្នុង​ជន្មាយុ ៩០ វស្សា ។