អែលឌើរ ដេវីឌ ភី ហូមមើរ

    អែលឌើរ ដេវីឌ ភី ហូមមើរ

    អែលឌើរ ដេវីឌ ភី ហូមមើរ ត្រូវ​បាន​គាំទ្រ​ជា​ពួក​ចិតសិបនាក់​ដែល​មាន​សិទ្ធិ​អំណាច​ទូទៅ​នៃ​សាសនាចក្រ​នៃ​ព្រះយេស៊ូវ គ្រីស្ទ នៃ​ពួក​បរិសុទ្ធ​ថ្ងៃ​ចុង​ក្រោយ​ នៅ​ថ្ងៃ​ទី ៣១ ខែ មិនា ឆ្នាំ ២០១៨ នៅ​អាយុ ៥៦ ឆ្នាំ ។ ក្នុងអំឡុងនៅពេលនៃ​ការ​ហៅ​របស់លោក លោក​កំពុង​បម្រើ​ជា​សមាជិក​នៃ​កូរ៉ុម​ទី​បី​នៃ​ពួកចិតសិបនាក់​នៅក្នុង​តំបន់​អ៊ឺរ៉ុប ។ កាល​ពី​មុន​លោក​បាន​បម្រើ​ជា​សមាជិក​នៅ​ក្នុង​កូរ៉ុម​ទី​ប្រាំមួយ​នៃ​ពួក​ចិតសិបនាក់​នៅ​ក្នុង​តំបន់​អាមេរិក​ខាងជើង​ភាគឦសាន​ពី​ឆ្នាំ ២០១៣ ដល់ ២០១៤ ។

    អែលឌើរ ហូមមើរ​ទទួល​បាន​ទទួល​បរិញ្ញាបត្រ​វិទ្យាសាស្ត្រ​សេដ្ឋកិច្ច​ពី​សាកល​វិទ្យាល័យ​យូថាហ៍​ក្នុង​ឆ្នាំ ១៩៨៥ ។ នៅ​ឆ្នាំ ១៩៨៧ គាត់​បាន​ទទួល​សញ្ញាបត្រ​បរិញ្ញាបត្រ​ជាន់​ខ្ពស់​ផ្នែក​គ្រប់គ្រងពាណិជ្ចកម្ម​ពី​សាកល​វិទ្យាល័យ រដ្ឋផែនសីលវេញ៉ា ។ លោក​បាន​ធ្វើការ​នៅ​ក្រុមហ៊ុន ជែននើរ៉ល មិលស៍ អ៊ីង អស់​រយៈ​ពេល ៣១ ឆ្នាំ ដែល​មាន​ការចាត់តាំង​នៅ​ក្នុង​សហរដ្ឋអាមេរិក អាមេរិចឡាទីន អូស្ត្រាលី កាណាដា និង​អឺរ៉ុប ។ នៅ​ពេល​លោក​ចូល​និវត្តន៍ ​លោក​គឺ​ជា​នាយក​ប្រតិបត្តិ​នៃ​ក្រុមហ៊ុន​សេរៀល​ផាតនឺ វើលវ៉ាដ៍​ដែល​ជា​ក្រុមហ៊ុន​វិនិយោគ​រួមគ្នា​ខ្នាត​ពិភពលោក​រវាង​ក្រុមហ៊ុន ជែននើរ៉ល មិលស៍ និង​ណេសលេ អេស អេ ។

    អែលឌើរ ហូមមើរ ត្រូវ​បានហៅ​បម្រើ​នៅ​ក្នុងមុខងារ​ជា​ច្រើន​នៃ​សាសនាចក្រ រួមទាំង​ការបម្រើ​ជា​អ្នក​ផ្សព្វផ្សាយ​សាសនា​ពេញ​ម៉ោង​នៅ​បេសកកម្ម​ហុងកុង​ប្រទេស​ចិន ជា​ប៊ីស្សព ប្រធាន​ស្តេក និង ប្រធាន​សុខមាលភាព​ប្រចាំ​ភូមិភាគ ។

    ដេវីឌ ផល ហូមមើរ កើត​នៅ​ទីក្រុង​សលត៍លេក រដ្ឋ យូថាហ៍ នៅ​ថ្ងៃទី ២៥ ខែ មេសា ឆ្នាំ ១៩៦១ ។ លោក​បាន​រៀប​អាពាហ៍ពិពាហ៍​ជាមួយ​ណានស៊ី ដ្រានហ្វៀល នៅ​ឆ្នាំ ១៩៨៤ ។ ពួក​លោក​មាន​កូន​ប្រាំមួយ​នាក់ ។