រំលង​ការ​រុករក​ចម្បង

សារលិខិតនិងព័ត៌មានថ្មីៗ

អែលឌើរ រីឆាដ ជី. ស្កត
បងស្រី ឈុន ចន្ធី​បាន​បែក​ពី​ឪពុក​ម្ដាយ​របស់​គាត់​តាំង​ពី​នៅ​ក្មេង។នៅពេល​ធំ​ដឹង​ក្ដី​ឡើង ហើយ​មាន​គ្រួសារ​របស់​គាត់​ផ្ទាល់ គាត់​មាន​បំណង​ប្រាថ្នា​ចង់​ស្វែង​រក​វិធី​ដើម្បី​តប​ស្នង​សង​គុណ​ដល់​ឪពុក​ម្ដាយ​របស់​គាត់​វិញ សម្រាប់​អ្វី​ដែល​គាត់​ពុំ​អាច​ធ្វើ​បាន​កាល​ពី​នៅក្មេង។នៅ​ពេល​គាត់​ស្គាល់​ដំណឹងល្អ​របស់​ព្រះយេស៊ូវ​គ្រីស្ទ គាត់​បាន​រៀន​អំពី​ព្រះវិហារ​បរិសុទ្ធ និង​ឱកាស​បាន​ផ្សារ​ភ្ជាប់​នឹង​គ្នា​ជារៀង​រហូត ។ ការណ៍​នោះ​គឺជា​ពរជ័យ​ដ៏​អស្ចារ្យ​មួយ​ចំពោះ​គាត់ ហើយ​ដំណើរ​រឿង​របស់​គាត់​បង្ហាញ​អំពី​របៀប​ដែល​ដំណឹងល្អ​អាច​ជួយ​ជូត​ទឹក​ភ្នែក​របស់​យើង​បាន ។
អែលឌើររ៉ានឌី ឌី ហ្វាំង បញ្ចប់ការបម្រើរបស់លោកប្រធានតំបន់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ី
សារលិខិតថ្នាក់ដឹកនាំតំបន់អាស៊ី
នៅពេល​យើង​ចូលរួម​ក្នុង​ព្រះវិហារ​បរិសុទ្ធ នោះ​មាននូវ​ទំហំ​នៃជីវភាពខាងវិញ្ញាណ និង​អារម្មណ៍​សុខសាន្ដ​ដ៏​ធំមួយ ។
ដោយ​ប្រធាន​ ថូម៉ាស់ អេស ម៉នសុន
< សារលិខិតថ្នាក់ដឹកនាំតំបន់អាស៊ី >
សេចក្តី​ជំនឿ​លើ​ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ​គឺ​ជា​អំណោយ​មួយ​ពី​ឋានសួគ៌​ដែល​ប្រទាន​មក នៅពេល​យើង​ជ្រើសរើស​ដើម្បី​ជឿ និង នៅពេល​យើង​ស្វះស្វែង​រក​វា ហើយ តោង​ជាប់​នឹង​វា ។