រំលង​ការ​រុករក​ចម្បង

សារលិខិតនិងព័ត៌មានថ្មីៗ

គណៈប្រធានទីមួយនៃសាសនាចក្រនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៃពួកបរិសុទ្ធថ្ងៃចុងក្រោយ បានចេញសេចក្ដីថ្លែងការណ៍ដូចតទៅនេះ ៖
នៅដើមខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ កុមារនឹងបញ្ចប់អង្គការបឋមសិក្សា ហើយយុវវ័យនឹងអភិវឌ្ឍខ្លួនពីថ្នាក់ ឬកូរ៉ុមមួយទៅកាន់ថ្នាក់ ឬកូរ៉ុមមួយទៀតតាមក្រុមអាយុ ជំនួសឲ្យតាមថ្ងៃកំណើតរបស់ពួកគេ ។
ចុចទីនេះប្រសិនបើអ្នកចង់ស្វែងយល់បន្ថែម។
សារលិខិតគណៈប្រធានតំបន់អាស៊ី អែលឌើរដេវីឌ អេហ្វ. អ៊ីវ៉ានស៍ នៃពួកចិតសិបនាក់ ប្រធានតំបន់អាស៊ី
ការ​ចាក់ផ្សាយការប្រជុំ​ធម្មនិដ្ឋាន​បុណ្យ​គ្រីស្ទម៉ាស់2018
អស់រយៈពេលរាប់ពាន់ឆ្នាំកន្លងផុតទៅហើយ នៅក្នុងដែនដីដ៏សែនឆ្ងាយមួយ សេសារអូគូស្ទបានចេញព្រះរាជឱង្ការថា ប្រជាជនរបស់ទ្រង់ត្រូវត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតរៀងៗខ្លួនវិញ ។
នៅក្នុងសាសនាចក្រនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៃពួកបរិសុទ្ធថ្ងៃចុងក្រោយ កាលពីពេលកន្លងទៅថ្មីៗនេះ