ការ​ស្វែង​រក​បន្ថែម​តាមរយៈព្រះគ្រីស្ទ

  ចាក់ផ្សាយ​​ការជួបសំណេះសំណាល​ជាមួយ​យុវវ័យ
  ការ​ស្វែង​រក​បន្ថែម​តាមរយៈព្រះគ្រីស្ទ ចាក់ផ្សាយ​​ការជួបសំណេះសំណាល​ជាមួយ​យុវវ័យ

  សារលិខិតនិងព័ត៌មានថ្មីៗ

  ដោយ​ពឹង​ផ្អែក​លើ​ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ យើង​អាច​ស្វែង​រកអំណរ និង​អត្ថន័យ​នៅ​គ្រប់​កាលៈទេសៈ។ #បន្ថែម​តាមរយៈព្រះគ្រីស្ទ
  Bằng cách dựa vào Chúa Giê Su Ky Tô, chúng ta có thể tìm thấy niềm vui và ý nghĩa trong mọi hoàn cảnh.
  ការធ្វើការផ្លាស់ប្តូរនេះនឹងពង្រីកយុទ្ធសាស្ត្រនៃការសិក្សាដំណឹងល្អដែលផ្តោតលើគេហដ្ឋាន និងការគាំទ្រពីសាសនាចក្រ តាមរយៈការសិក្សារួមតែមួយទាំងនៅគេហដ្ឋាន នៅថ្នាក់សាលាថ្ងៃអាទិត្យ និងនៅថ្នាក់សិក្ខាសាលា ។
  តន្ត្រីពិសិដ្ឋមានសារៈសំខាន់ណាស់ចំពោះពួកបរិសុទ្ធថ្ងៃចុងក្រោយចាប់តាំងពីជំនាន់ដំបូងបំផុត នៃការស្ដារឡើងវិញ ។ ទំនុកតម្កើង និងចម្រៀងកុមារ បង្រៀនអំពីគោលលទ្ធិដំណឹងល្អ ហើយអាចបង្រួបបង្រួម សមាជិកទាំងឡាយក្នុងសាសនាចក្រ ។
  គណៈប្រធានទីមួយនៃនៃសាសនាចក្រនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៃពួកបរិសុទ្ធថ្ងៃចុងក្រោយ បានប្រកាសធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរនៅថ្ងៃនេះចំពោះឈ្មោះគេហទំព័រ គណនីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ និងកម្មវិធីទូរសព្ទជាច្រើនអំពីសាសនានេះ ។
  ទីក្រុងបាងកក – សាសនាចក្រនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៃពួកបរិសុទ្ធថ្ងៃចុងក្រោយ បានធ្វើពិធីបើកសម្ពោធការសាងសង់សម្រាប់ព្រះវិហារបរិសុទ្ធដំបូងបំផុតនៅក្នុងប្រទេសថៃកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ ទី ២៦ ខែមករា ឆ្នាំ ២០១៩ ។
  ចុចទីនេះប្រសិនបើអ្នកចង់ស្វែងយល់បន្ថែម។
  សារលិខិតគណៈប្រធានតំបន់អាស៊ី អែលឌើរដេវីឌ អេហ្វ. អ៊ីវ៉ានស៍ នៃពួកចិតសិបនាក់ ប្រធានតំបន់អាស៊ី