សារលិខិតនិងព័ត៌មានថ្មីៗ

  គណៈប្រធានទីមួយនៃនៃសាសនាចក្រនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៃពួកបរិសុទ្ធថ្ងៃចុងក្រោយ បានប្រកាសធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរនៅថ្ងៃនេះចំពោះឈ្មោះគេហទំព័រ គណនីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ និងកម្មវិធីទូរសព្ទជាច្រើនអំពីសាសនានេះ ។
  ទីក្រុងបាងកក – សាសនាចក្រនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៃពួកបរិសុទ្ធថ្ងៃចុងក្រោយ បានធ្វើពិធីបើកសម្ពោធការសាងសង់សម្រាប់ព្រះវិហារបរិសុទ្ធដំបូងបំផុតនៅក្នុងប្រទេសថៃកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ ទី ២៦ ខែមករា ឆ្នាំ ២០១៩ ។
  ចុចទីនេះប្រសិនបើអ្នកចង់ស្វែងយល់បន្ថែម។
  សារលិខិតគណៈប្រធានតំបន់អាស៊ី អែលឌើរដេវីឌ អេហ្វ. អ៊ីវ៉ានស៍ នៃពួកចិតសិបនាក់ ប្រធានតំបន់អាស៊ី
  ការ​ចាក់ផ្សាយការប្រជុំ​ធម្មនិដ្ឋាន​បុណ្យ​គ្រីស្ទម៉ាស់2018
  អស់រយៈពេលរាប់ពាន់ឆ្នាំកន្លងផុតទៅហើយ នៅក្នុងដែនដីដ៏សែនឆ្ងាយមួយ សេសារអូគូស្ទបានចេញព្រះរាជឱង្ការថា ប្រជាជនរបស់ទ្រង់ត្រូវត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតរៀងៗខ្លួនវិញ ។
  នៅក្នុងសាសនាចក្រនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៃពួកបរិសុទ្ធថ្ងៃចុងក្រោយ កាលពីពេលកន្លងទៅថ្មីៗនេះ