រំលង​ការ​រុករក​ចម្បង

សារលិខិតនិងព័ត៌មានថ្មីៗ

ព្រះបន្ទូល​ដ៏​ផ្អែមល្ហែម​នៃ​ព្រះ បង្ហាញ​យើង​អំពី​តម្រូវការ​ឲ្យ​ប្រែចិត្ត​ជានិច្ច​ក្នុង​ជីវិត​យើង ដើម្បី​យើង​អាច​ទទួល​បាន​ឥទ្ធិពល​នៃ​ព្រះវិញ្ញាណ​បរិសុទ្ធ ។
យើង​ម្នាក់ៗ​មាន​ចំណែក​យ៉ាង​សំខាន់​​ក្នុង​ក្រុម​គ្រួសារ​របស់​ព្រះ ។
យើង​ត្រូវ​បាន​ហ៊ុមព័ទ្ធ​ដោយ​ពន្លឺ និង​សេចក្ដី​ពិត​ដ៏​រំភើប​ជាច្រើន ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​ខ្ញុំ​ងឿង​ឆ្ងល់​ថា តើ​យើង​ពិត​ជា​មាន​អំណរ​គុណ​ចំពោះ​អ្វីៗ​ដែល​យើង​មាន​ដែរ​ឬទេ ។
ការផ្ទុយអនុញ្ញាតឲ្យយើងរីកចម្រើនឆ្ពោះទៅកាន់អ្វីដែលព្រះវរបិតាសួគ៌របស់យើងសព្វព្រះទ័យឲ្យយើងប្រែក្លាយ ។
‹ សារលិខិត​គណៈប្រធាន​តំបន់​អាស៊ី ›
ក្រុមគ្រួសារដ៏រីករាយ និងអស់កល្ប
ចូរ​ពិចារណា​អំពី​វិធី​ប្រាំ​យ៉ាង​ដើម្បី​បង្កើន​ប្រសិទ្ធភាព និង ឥទ្ធិពល​នៃ​ការចូលរួម​ជា​ទៀងទាត់​របស់​យើង ក្នុង​ពិធីបរិសុទ្ធ​សាក្រាម៉ង់ ។