រំលង​ការ​រុករក​ចម្បង

សារលិខិតនិងព័ត៌មានថ្មីៗ

អែលឌើរ រ៉ូបឺត ឌី ហែល បានធ្វើមរណកាលនៅវេលាម៉ោង ១២:១៥ នាទីកណ្ដាលអធ្រាតនៅថ្ងៃអាទិត្យក្នុងមន្ទីរពេទ្យ ក្នុងជន្មាយុ ៨៥ វស្សា ដោយសារជរាពាធ ។
ការចាក់ផ្សាយសន្និសីទ​ទូទៅខែតុលា ឆ្នាំ 2017
សន្និសីទ​ ខែ តុលា 2017សម័យ​ប្រជុំ​ស្ត្រីទូទៅ
ព្រះអម្ចាស់​ស្រឡាញ់​យើង ហើយ​ចង់​ឲ្យ​យើង​យល់​ពី​ឆន្ទៈ​ទ្រង់​ក្នុង​ការ​អត់ទោស​ឲ្យ ។
សារលិខិតថ្នាក់ដឹកនាំតំបន់អាស៊ី
មាន​ឥស្សរភាព​រហូត​តទៅ ដើម្បី​ធ្វើ​សកម្មភាព​ដោយ​​ខ្លួន​ឯង
សមត្ថភាព​យើង​ដើម្បី​កាន់ខ្ជាប់​ដល់​ចុង​បំផុត​ក្នុង​ក្ដី​សុចរិត​នឹង​ភ្ជាប់​ដោយ​ផ្ទាល់​ទៅ​នឹង​ភាព​រឹង​មាំ​នៃ​ទីបន្ទាល់ និង​ជម្រៅ​នៃ​ការផ្លាស់​ចិត្ត​ជឿ​យើង ។
ព្រះវរបិតាសួគ៌ និង​ព្រះរាជបុត្រា​របស់ទ្រង់​ព្រះយេស៊ូវ​គ្រីស្ទ អញ្ជើញ​អ្នក​ឲ្យ​ធ្វើ​ជំហាន​បន្ទាប់​របស់​អ្នក​ដើរ​ឆ្ពោះ​ទៅ​រក​ទ្រង់ ។ ដូច្នេះ​សូមកុំ​ចាំ។ បោះជំហាន​ឥឡូវនេះ ។