រំលង​ការ​រុករក​ចម្បង

សារលិខិតមកពីគណៈប្រធានតំបន់អាស៊ី បង្ហាញពីអាទិភាពនៃផែនការតំបន់សម្រាប់ឆ្នាំ 2018

សារលិខិតមកពីគណៈប្រធានតំបន់អាស៊ី បង្ហាញពីអាទិភាពនៃផែនការតំបន់សម្រាប់ឆ្នាំ 2018
សារលិខិតមកពីគណៈប្រធានតំបន់អាស៊ី បង្ហាញពីអាទិភាពនៃផែនការតំបន់សម្រាប់ឆ្នាំ 2018 សារលិខិតមកពីគណៈប្រធានតំបន់អាស៊ី បង្ហាញពីអាទិភាពនៃផែនការតំបន់សម្រាប់ឆ្នាំ 2018

សារលិខិតនិងព័ត៌មានថ្មីៗ

គណៈប្រធានតំបន់អាស៊ី បង្ហាញពីអាទិភាពនៃផែនការតំបន់សម្រាប់ឆ្នាំ 2018
សមាជិកទាំងឡាយនៃសាសនាចក្រនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៃពួកបរិសុទ្ធថ្ងៃចុងក្រោយនៅទូទាំងពិភពលោក ត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យចូលរួមនៅក្នុងផ្សាយផ្ទាល់នូវសារលិខិតមកពី ប្រធាន រ័សុល អិម ណិលសុននៅថ្ងៃអង្គារ៍ ទី ១៦ ខែមករា ឆ្នាំ ២០១៨ វេលាម៉ោង ៩:០០ ព្រឹក ម៉ោងតាមតំបន់ភ្នំ ។
ចូរ​ចូលរួម​ក្នុង​ការ​ធ្វើ​អ្វី​ដែល​អ្នក​អាច ក្នុង​ការ​ចែក​សារលិខិត​នៃ​ការ​ស្ដារឡើងវិញ​នៃ​ដំណឹងល្អ​របស់ព្រះយេស៊ូវ​គ្រីស្ទ​ដ៏អស្ចារ្យ ។
កាលពីឆ្នាំមុនខ្ញុំបានចូលរួមពិសារភោជនីយអាហារពេលល្ងាចជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំស្តេក និងបេសកកម្ម ។
ខ្ញុំ​សូម​អធិស្ឋាន​ថា មិន​ថា​អ្នក​នៅ​ទីណា ហើយ​មិន​ថាកាតព្វ​កិច្ច​ដែល​អ្នក​មាន​នៅ​ក្នុង​បព្វជិតភាព​នៃ​ព្រះ​ជា​អ្វី​នោះ​ទេ យើង​នឹង​រួបរួម​គ្នា​នៅ​ក្នុង​បុព្វហេតុ​នេះ​ដើម្បី​នាំ​យក​ដំណឹងល្អ​ទៅ​កាន់​ពិភពលោក​ទាំងមូល
អែលឌើរ អិល. ថមភែរី
អែលឌើរ ដាល្លិន អេក អូក
ប្រធាន ​ថូម៉ាស ស្ពែនស៊ើរ ម៉នសុន ​ជា​ប្រធាន​សាសនាចក្រ​នៃ​ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ​នៃ​ពួកបរិសុទ្ធ​ថ្ងៃ​ចុង​ក្រោយ បាន​ទទួល​អនិច្ចកម្មនៅ​ថ្ងៃ​ទី ២ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៨ នៅក្នុង​គេហដ្ឋាន​​របស់​លោក​នៅ​ទីក្រុង​សលត៍ លេក ក្នុង​ជន្មាយុ ៩០ វស្សា ។