រំលង​ការ​រុករក​ចម្បង

សារលិខិតមកពីគណៈប្រធានតំបន់អាស៊ី

បង្ហាញពីអាទិភាពនៃផែនការតំបន់សម្រាប់ឆ្នាំ 2018
សារលិខិតមកពីគណៈប្រធានតំបន់អាស៊ី បង្ហាញពីអាទិភាពនៃផែនការតំបន់សម្រាប់ឆ្នាំ 2018

សារលិខិតនិងព័ត៌មានថ្មីៗ

ព្រះវិហារបរិសុទ្ធទីមួយនៅក្នុងប្រទេសថៃសម្រាប់សាសនាចក្រនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៃពួកបរិសុទ្ធថ្ងៃចុងក្រោយ
គណៈប្រធានតំបន់អាស៊ី បង្ហាញពីអាទិភាពនៃផែនការតំបន់សម្រាប់ឆ្នាំ 2018
សេចក្ដីជំនឿ គ្រួសារ
ព្រះ​ជា​ព្រះវរបិតា​ចង់​ឲ្យបុត្រាបុត្រី​ទ្រង់​ត្រឡប់​ទៅ​ផ្ទះ​វិញ ជា​គ្រួសារ និង ក្នុង​សិរីល្អ ។
« លោក​នឹង​ដាក់​នៅក្នុង​ចិត្ត​នៃ​កូនចៅ​នូវ​សេចក្ដី​សន្យា​ដែល​បាន​ធ្វើ​ដល់​ពួកឪពុក ហើយ​ចិត្ត​នៃ​កូនចៅ​នឹង​បាន​បង្វែរ​មក​រក​ពួកឪពុក​របស់​ពួកគេ​វិញ » ។
ជំនឿ​របស់​ខ្ញុំ​លើ​ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ បាន​ប្រទាន​ជីវិត​ថ្មី​មួយ​ដល់​ខ្ញុំ ។ ជីវិត​ដែល​ពេញ​ដោយ​សុភមង្គល ជីវិត​ដែល​ពេញ​ដោយ​អព្ភូតហេតុ ជីវិត​ដែល​ពេញ​ដោយ​ពរជ័យ ។
ចូរ​ចូលរួម​ក្នុង​ការ​ធ្វើ​អ្វី​ដែល​អ្នក​អាច ក្នុង​ការ​ចែក​សារលិខិត​នៃ​ការ​ស្ដារឡើងវិញ​នៃ​ដំណឹងល្អ​របស់ព្រះយេស៊ូវ​គ្រីស្ទ​ដ៏អស្ចារ្យ ។
កាលពីឆ្នាំមុនខ្ញុំបានចូលរួមពិសារភោជនីយអាហារពេលល្ងាចជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំស្តេក និងបេសកកម្ម ។
ខ្ញុំ​សូម​អធិស្ឋាន​ថា មិន​ថា​អ្នក​នៅ​ទីណា ហើយ​មិន​ថាកាតព្វ​កិច្ច​ដែល​អ្នក​មាន​នៅ​ក្នុង​បព្វជិតភាព​នៃ​ព្រះ​ជា​អ្វី​នោះ​ទេ យើង​នឹង​រួបរួម​គ្នា​នៅ​ក្នុង​បុព្វហេតុ​នេះ​ដើម្បី​នាំ​យក​ដំណឹងល្អ​ទៅ​កាន់​ពិភពលោក​ទាំងមូល